Si has oblidat el teu usuari i mot de pas, prem el botó Accés/Registre de la pàgina del Programa https://bigdata.educaixa.com/es/


Selecciona l’opció Login. Apareixerà una finestra en la que hi pots introduir el teu usuari i mot de pas O bé pots usar l’opció “Oblit de mot de pas”, seleccionant prèviament si ets alumne o professor.


N’hi haurà prou si ens facilites en aquest espai un correu electrònic on poder enviar-te les dades.